Vasútüzemi Tanszék (A Közlekedési Tanszék jogelődje, megszűnt 1993-ban.)

A Közlekedési Tanszék jogelődje, megszűnt 1993-ban.

 Főállású oktatók
   
Arató Károly egyetemi adjunktus
Dr. Bogdán Gábor főiskolai docens
Gelányi Gyula főiskolai adjunktus
Dr. Kisbakonyi József főiskolai docens
Dr. Kovács János egyetemi docens
Dr. Mátyus János főiskolai docens
Dr. Rixer Attila főiskolai tanár
Somogyi Imre főiskolai docens
Szabó Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Szily István egyetemi adjunktus

 

Külső oktatók
   
Dr. Bakó János osztályvezető, MÁV
Dr. Bessenyei Gábor osztályvezető, OT
Csontos Endre forgalmi igazgató, MÁV
Dr. Fenyves László forgalmi szakértő, MÁV
Földi István igazgató, MÁV
Kasztner János mérnök, GySEV
Legény József mérnök, MÁV
Dr. Mészáros Pál tud. főmunkatárs, VTKI
Simon Sándor osztályvezető, MÁV
Szabó András forgalmi igazgató, MÁV
Zádori Zoltán osztályvezető h., MÁV

 

Munkatársak
   
Bakos Zoltán műszerész
Boross Csaba  műszerész
Császár Jánosné, Terike titkárnő
Donner István műszerész
Komka Lászlóné, Éva titkárnő
Peák Tibor tanszéki mérnök
Sáhó Árpádné, Judit titkárnő
Sümegvári Imréné, Márti titkárnő
Dr. Tapolcsányiné Emike titkárnő
Dr. Vida Emilné, Ria műszaki rajzoló

 

Támogatók
   
Bácskai Kornél osztályvezető, GySEV
Dr. Bajusz Rezső vezérigazgató, MÁV
Dr. Csanádi György miniszter, KPM
Csárádi János vezérigazgató, MÁV
Döbrei István főosztályvezető, BKV
Géringer Ferenc osztályvezető, MÁV
Horváth Lajos osztályvezető, MÁV
Dr. Ivány Árpád főosztályvezető, KHVM
Dr. Józan Tibor vezérigazgató helyettes, GySEV
Losonczy Gyula vasútigazgató, MÁV
Mészáros András vezérigazgató helyettes, MÁV
Mezei István mérnök-főtanácsos, MÁV
Dr. Nagy József főosztályvezető, MÁV
Dr. Orosz József dékán, BME
Dr. Oroszváry László vezérigazgató, GySEV
Perei József igazgató, MÁVSZÜ
Perger Imre igazgató, MÁV
Reich László műszaki főtanácsos, MÁV
Sallai Lajos igazgató helyettes, GySEV
Sárdi Gyula vasútigazgató, MÁV
Sípos István vezérigazgató, MÁV
Szabó Lajos egyetemi adjunktus, BME
Tóth István főigazgató, KKF
Tóth János vasútigazgató, MÁV
Dr. Turányi István tanszékvezető, dékán, BME
Urbán Lajos miniszter, KPM

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!