Dr. Rixer Attila

Névtelen55.jpg

Dr. Rixer Attila

1945 -

Vácott született, 1945. január 11-én. Általános iskolai tanulmányait Nagymaroson, a gimnáziumot Vácott végezte kitűnő eredménnyel. 1968-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán jeles eredménnyel gépészmérnöki oklevelet szerzett. Ezután 1970-ig a MÁV Szolnoki Vontatási Főnökségen dolgozott reszortos, majd 1974-ig a MÁV Budapesti Igazgatóságán főelőadói, majd csoportvezetői beosztásban. Eközben ismerte meg a vasúti közlekedés problémáit és sikereit, amely később meghatározóvá vált a szakmai élete során. Időközben 1972-ben német állami középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett.

1974 szeptemberétől a MÁV és a Főiskola vezetése közötti megállapodásnak megfelelően a MÁV illetménynélküli szabadságosaként, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola győri beindulásától 1988-ig a Vasútüzemi Tanszéken főállású adjunktusként, majd az Üzemgazdasági és Szervezési Tanszéken docensként önállóan kifejlesztette, illetve összeállította az Anyagmozgatás és raktározás, a Vasúti üzemgazdaságtan, a Vasúti üzemszervezéstan, a Szervezéstan, a Munkaszervezés, a Munka- és üzemszervezés, a Munkaelemzés és a Megbízhatóság- és minőségvizsgálat tárgyak előadási és gyakorlati tananyagát, és a Főiskolán önállóan tartotta ezen tantárgyak előadásait és vezette gyakorlatait. Ezen tantárgyak oktatási anyagaként hat jegyzetnek volt szerzője és kettőnek társszerzője. Eközben 1976-ban a BME Közlekedésmérnöki Kar Gazdasági Mérnöki Szakán közlekedési gazdasági mérnöki oklevelet, 1978-ban orosz állami középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett, majd 1980-ban a BME Közlekedési Karán Anyagmozgató gépek szaktudományból Műszaki doktorrá avatták. Ezen időszak alatt a Közlekedési Minisztérium által szervezett Munkaelemző tanfolyam négy tantárgyának volt előadója és jegyzetének társszerzője, valamint harmincnégy szerződéses kutatási munkában vett részt témavezetőként, illetve társkutatóként, és ehhez kapcsolódóan ezek kutatási zárójelentésének társszerzője volt, valamint hat szakértői tanulmányt állított össze, és huszonegy folyóirat- és évkönyvcikket írt. Időközben két diplomatervet és 8 díjazott pályázati tanulmányt készített.

1988-tól a Főiskola és a MÁV vezetése közötti megállapodás következtében Vasúti Tudományos Kutatóintézet (a Magyar Tudományos Akadémia vasúti kutatóintézete) Vasútüzemi Osztályán, majd ennek utódintézménye, a MÁV Rt. Fejlesztési és Kísérleti Intézet Üzemgazdasági Osztályán osztályvezetői, majd a Vasútüzemi és Gazdasági Irodáján irodavezetői, és utóbb egyben intézeti igazgatóhelyettesi beosztásban dolgozott, illetve végzett és irányított vasútüzemi, vasútgazdasági és közlekedési kutatásokat 2000-ig. Ezen időszak alatt a MÁV Rt. és a Közlekedési Minisztérium által megrendelt hatvan vasúti kutatási jelentésnek, valamint három szakértői tanulmánynak és negyvennégy folyóirat- és évkönyvcikknek volt szerzője. Időközben kandidátusi ösztöndíjas tanulmányokat végzett, majd 1990-ben megvédte kandidátusi értekezését.

1999-től a Főiskola és a MÁV vezetése közötti megállapodás következtében mellékállású oktatóként, majd 2000 szeptemberétől az Egyetem főállású oktatójaként, mint főiskolai tanár, önállóan kifejlesztette, illetve összeállította a Szolgáltatások minőségbiztosítása, Pénzügyi szolgáltatások minőségbiztosítása, Vasútgazdaságtan, Közlekedési rendszerek minőségirányítása, Ügyfélszolgálat-menedzsment, Közlekedési rendszerek menedzsmentje, Minőségmenedzsment tárgyak előadási és gyakorlati tananyagát, és önállóan tartotta ezen tantárgyak előadásait és vezette gyakorlatait. Ezen tantárgyak oktatási anyagaként tizenkét jegyzetnek, illetve oktatási segédanyagnak volt szerzője és egynek társszerzője. Ezen időszak alatt huszonegy folyóirat- és évkönyvcikknek volt szerzője és tizennégynek társszerzője.

Időközben a Főiskola, majd az Egyetem és a MÁV Zrt., illetve a MÁV START Zrt. közötti – a diplomás szakember-utánpótlás minőségének javítása és a képzési érdekek kölcsönös figyelembevétele, valamint a képzés vasúti szaktárgyi tananyagainak és tárgyi feltételeinek fejlesztése érdekében történő – együttműködés intézményesítése érdekében személyes közreműködéssel Együttműködési, illetve Fejlesztési Megállapodásokat készített elő, amelyek ténylegesen is megkötésre kerültek 2001-ben, 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben, 2006-ban és 2011-ben, amelynek keretében a MÁV szakképzési hozzájárulásának keretében az Egyetem mintegy 20 MFt-os támogatásban részesült. A megállapodások operatív kapcsolattartója volt a Főiskola, majd az Egyetem részéről.

2020-ban a Széchenyi István Egyetem Doktora és az Egyetem Szenátusa úgy döntött, hogy az Egyetemen végzett kiemelkedő szakmai, oktatói, oktatásszervezői munkáját Professor Emeritus cím adományozásával ismeri el, és őt a cím használatára jogosítja fel.

Összefoglalás

Legmagasabb iskolai végzettség: Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gépgyártás-technológia Szak, 1968.

Tudományos fokozat: Egyetemi doktori cím: BME, 1980., Közgazdaság-tudomány kandidátusa cím: MTA, TMB, 1991., Ph D.: BME és a Műszaki Menedzser Szak Doktori Tanácsa, 2000.

Szakképzettség: BME gépészmérnöki diploma, 1968., BME közlekedési gazdasági mérnöki diploma, 1976., BME közlekedési manager gazdasági mérnöki diploma, 1996.

Idegennyelv-tudás: német állami középfokú nyelvvizsga, 1972., orosz állami középfokú nyelvvizsga, 1978., angol: alapfok

Munkahelyek és beosztások: 2000. júliustól: Széchenyi István Egyetem, MTK BGI Közlekedési Tanszék, Győr: főiskolai tanár, 2000-1988: MÁV Rt. Fejlesztési és Kísérleti Intézet, Budapest: intézeti igazgatóhelyettes, Vasútüzemi és Gazdasági Iroda, irodavezető, Üzemgazdasági Osztály, osztályvezető, Vasútüzemi Osztály, osztályvezető; 1988-1974: Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr; Üzemgazdasági és Szervezési Tanszék, docens, Vasútüzemi Tanszék, adjunktus; 1974-1970: MÁV Igazgatóság, Budapest, IV. osztály: főelőadói, majd csoportvezetői beosztás; 1970-1968: MÁV Vontatási Főnökség, Szolnok, reszortos beosztás.

Oktatási tevékenység: 1974-1988. között (KTMF, Győr) főállású adjunktusként, majd docensként a Vasútüzemi, majd az Üzemgazdasági és Szervezési Tanszéken Anyagmozgatás és raktározás, Vasúti üzemgazdaságtan, Vasúti üzemszervezéstan, Szervezéstan, Munkaszervezés, Munka- és üzemszervezés, Munkaelemzés, Megbízhatóság- és minőségvizsgálat tárgyak előadásainak és gyakorlatainak tartása; 1999-ben (SZIF, Győr) Szolgáltatások minőségbiztosítása tantárgy oktatása mellékállású oktatóként, 2000. szeptembertől (SZE, Győr) főállású főiskolai tanárként a Szolgáltatások minőségbiztosítása, Vasútgazdaságtan, Szervezéstan, Közlekedési rendszerek minőségirányítása, Ügyfélszolgálat-menedzsment tantárgyak oktatása. Kutatási tevékenység: 1974-1988. között (KTMF Győr), 1989-2000 között (Vasúti Tudományos Kutató Intézet; MÁV Rt. Fejlesztési és Kísérleti Intézet, Budapest) és 2000 óta (SZE Győr) közlekedéspolitikai, vasúti stb. témájú kutatások irányítása és végzése.

Külföldi tanulmányutak és speciális képzések: „Die Rolle des Verkehrsministeri- ums bei der Gestaltung der Transportpolitik” Loucen, Szlovákia. PHARE tanf.,1993 . 02.  23-27., „Intermodal Management” Loucen, Szlovákia, PHARE tanf., 1993. 03. 08-12., „Preparing Projects for International Funding” Gárdony. Phare Multi Transport Programme, 1997. 04. 07-11., „Local Courses on EU Transport Legislation and Approximation of Laws and Standards” Budapest, Phare Multi Transport Programme, 1999. 07. 06-09., „Fidic Training Course for MÁV Staff” Budapest. PHARE tanf. 2000.,„Workshop on preparation of ISPA Transport projects(methods).Phare SPP Twinning Programme. Budapest, 2000. 05. 15-18.

Tudományos szervezetekben való tagság: Magyar Tudományos Akadémia, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Közlekedéstudományi Egyesület, Magyar Logisztikai Egyesület.

Tudományos folyóiratok szerkesztőbizottsági tagság: Schienen der Welt szerkesztő bizottság, Közlekedéstudományi Szemle szerkesztő bizottsági tag.

Szakmai kitüntetései, díjai: Elfogadott Kiváló Ifjú Mérnök pályázat (MÁV, Budapest, 1973), Díjazott Alkotó Ifjúság pályázat (KTMF Győr, 1976 és 1977), Felsőoktatási Intézmények VII. Országos Munkavédelmi Pályázat tanulmány II. díj (1983), MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság díjazott pályázati tanulmány (KTMF Győr, 1985), Díjazott felsőoktatási pályázati tanulmány (KTMF, Győr, 1987), KTE Irodalmi díj, 1997., MTESZ Minőségi Érem díj, 1998., KTE Aranyjelvény, 1999., KTE Irodalmi díj, 2000., „A vasút szolgálatáért” kitüntetés, ezüst fokozat, 2002., SZE: Publikációs Nívódíj Pályázat Rektori dicséret, 2002., KTE Irodalmi díj, 2004., KTE: Jáky József díj, 2004., Emberi Erőforrások Minisztériuma: A Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 2014., SZE: Professor Emeritus cím, 2020.

Kiemelt kutatásvezetői tevékenységének főbb területei: A szolgáltatási minőségfogalmak elméleti alapjai és összefüggése a személyszállítási szolgáltatások példáján. T 017071 sz. OTKA kutatás (1995-1997), témavezetés, Az áruszállítási logisztikai szolgáltatások minőségének elméleti alapjai, alapelvei és alapelemei. T 025761 sz. OTKA kutatás (1998-2001), témavezetés, LOGMIN. A logisztikai szolgáltatások ügyfélorientált minőségbiztosítása, mint a hazai logisztikai szolgáltatók EU-gazdaságba való bekapcsolódásának feltétele. FKFP-0321/2000. OM Felsőoktatási Kutatási Program (2000-2001.), KÖZMIN 2003. A közlekedési-szállítási szolgáltatások ügyfélorientált és EU-konform minősége, mint az EU-csatlakozás feltétele. SZIF belső kutatási főirány (2000-2001), SZOLGMINTAN 2002. A képzési profilba tartozó szolgáltatások minőségkoncepcióinak integrált és moduláris oktatási módszertanának fejlesztése. FKFP 46/2002 OM Felsőoktatási Kutatási Program (2002-2003), témavezetés, MOBILMIN 2005. A személyközlekedési-mobilitási közszolgáltatások EU-konform ügyfélkapcsolati minőségmenedzsmentjének alapelvei, alapelemei és módszertani alapjai. T 043311 sz. OTKA kutatás (2003-2005), témavezetés, SZOLGMINTAN 2006. Az egyetem képzési profiljába tartozó szolgáltatások minőségkoncepcióinak integrált és moduláris oktatási módszertanának fejlesztése az EU-csatlakozás utáni időszakra és az Európai Oktatási Térséghez csatlakozásra való felkészülés keretében. SZE belső kutatási főirány Felsőoktatási Kutatási (2003-2006), témavezetés, Megvalósíthatósági tanulmány készítése az Osztrák-Magyar Fertő-térségi fenntartható közlekedési projekthez. 2. modul: Határokon átnyúló regionális forgalmi központ létrehozása. Phare CBC Magyarország-Ausztria Program (2003), modulvezető.

Közlekedési Tanszék Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.

Tantárgyi tematika kereső

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!