Diplomunka témák

Vállalatok által javasolt témák:

 

- Kecskemét, Belső Bethlenváros (Jókai u. – Nagykőrösi u. – Bethlen krt. által határolt terület) forgalomcsillapított belvárosi övezetként való kialakításának forgalmi vizsgálata és tanulmányterve

- Kecskemét, új Északi Ipari Park  lehetséges közúthálózatának és közműhálózatának tanulmányterve, a 5 sz. főúthoz való közúti csatlakozás vizsgálatával együtt

- Kecskemét, Széchenyiváros közlekedési hálózatának komplex felülvizsgálata a város új külső gyűjtőúti gyűrűelemének (Károly Róbert krt.) megépítését követően

- Kecskemét, Déli Iparterület, Daimler út – Barényi Béla út térségének közlekedési hálózatfejlesztése, kapacitásbővítése, valamint közösségi közlekedéssel való kiszolgálása a távlati ipari fejlesztések figyelembevételével

- Kecskemét, Belső Erzsébetváros és Belső Rákócziváros (Batthyány utca – Katona József tér – Csányi János körút – Bem utca– Kurucz körút – Erzsébet körút – Mezei utca – Horváth Döme körút által határolt terület) úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálata

- Lajosmizse város településközpontjának és az 5.sz. főút belterületi szakaszának közlekedési átszervezése a belváros „élhetővé” tételének érdekében

- Kiskunhalas város településközpontjának közlekedési koncepciója a belváros „élhetővé” tételének és tehermentesítésének érdekében

- Kiskunfélegyháza város településközpontjának és a Kossuth Lajos utca térségének közlekedési koncepciója, a belváros „élhetővé” tételének érdekében

- Lakitelek város közlekedési koncepciója, a város „élhetővé” tételének érdekében

- Szentes Város aktuális kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítése

- Kiskunfélegyháza Város aktuális kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítése

- Kecskemét MJV aktuális kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítése

- Nyírgyulaj belső tehermentesítő vagy külső elkerülő út nyomvonalának koncepcionális vizsgálata és engedélyezési tervezése 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oktatóink saját témái:

 

Döbrentei Balázs:

- Központi forgalomirányítás kiépítésének vizsgálata egy vasútvonalon

- Integrált ütemes menetrend megvalósításának vizsgálata egy viszonylaton

- Menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés tervezése egy vasútvonalon

 

Dr. Fülöp Gábor:

- Igényvezérelt közlekedési rendszerek bővítése, fejlesztése Budapest tömegközlekedésében

- A budapesti éjszakai tömegközlekedés hálózati és menetrendi fejlesztése

 

Dr. Henézi Diána Sarolta:

- A minőség jelentősége a közösségi közlekedésben

- Gyalogosok közlekedésbiztonságának bemutatása …. településen

- Közlekedésbiztonság a vasúti átjárókban (településen, megyében, régióban)

- …település baleseti gócpontjainak feltárása, javaslattétel az átalakításra

- Közlekedésbiztonság és jog kapcsolata

 

Dr. Horváth Balázs:

- Közlekedési beavatkozások értékelése rendszerdinamikai eszközökkel
A közlekedési rendszerek fejlesztése, módosítása előrelátó tervezést igényel. A várható hatások előrebecslése elengedhetetlen a tervek   megítélése szempontjából. Egy lehetséges előrebecslő eljárás a rendszerdinamika (System Dynamics - SD). A feladat során a jelölt rendszerdinamikai modellt épít fel közlekedési beavatkozás várható hatásainak előrebecslésére. Javasolt, vizsgálandó beavatkozás: helyi közforgalmú közlekedés fejlesztése
     - Közlekedési beavatkozások értékelése
     - Rendszerdinamika bemutatása
     - Vizsgálandó beavatkozás leírása
     - Rendszerdinamikai modell felépítése
     - Futtatások végrehajtása
     - Értékelés 

- Alternatív meghajtású autóbuszok alkalmazhatósága a helyi közforgalmú közlekedésben
A hagyományos, belsőégésű motorral hajtott autóbuszok mellett megjelentek az elektromos, gázüzemű, hidrogénhajtású járművek is. E járművek dinamikai tulajdonságai, hatótávja eltér a hagyományos járművekétől, ezért alkalmazások körültekintő tervezést igényel. A feladat célja, hogy a jelölt egy konkrét település példáján megvizsgálja mik e járművek alkalmazásának esetleges korlátozó tényezői.
     - Alternatív meghajtású járművek jellemzőinek bemutatása
     - Vizsgált település helyi autóbuszos közlekedésének bemutatása
     - Korlátozó feltételek feltárása
     - Javaslat az alternatív meghajtású járművek alkalmazására

- Városi közlekedési (rész)hálózatok felülvizsgálata
A települések fejlődésével, a forgalom átrendeződésével időről-időre felül kell vizsgálni, hogy közlekedési rendszerünk le tudja-e bonyolítani a vizsgált terület forgalmát. A feladat célja, hogy a jelölt forgalmi modellek (vagy szimuláció) segítségével vizsgálja meg egy javasolt beavatkozás várható hatásait.
     - Vizsgálati terület (csomópont, részhálózat) bemutatása
     - Modell felépítése
     - Modellfuttatások elvégzése
     - Beavatkozás hatásainak értékelése 

 

Dr. Horváth Richárd:

- Balaton északi és déli partján található idegenforgalmi helyszínek közötti közösségi közlekedési kapcsolatok vizsgálata

- Körforgalmú kereszteződések átbocsátó képességének vizsgálata

- Információtechnológiai alkalmazások, eszközök a közlekedésben

 

Dr. Jóna László:

- Intermodális csomópont kialakításának lehetősége Győrben (vagy egy választott nagyvárosban)

- Integrált közlekedési rendszerek fejlesztésének lehetőségei Győrben (vagy egy választott nagyvárosban)

- Egy választott vidéki település komplex közlekedésfejlesztése (közút, vasút, közösségi közlekedés)

 

Dr. Winkler Ágoston:

- ... város helyi közforgalmú közlekedési hálózatának és menetrendjének megújítási lehetőségei

- ... közlekedési cég / terület utastájékoztató rendszerének elemzése, fejlesztési lehetőségei

- Intermodális alközpontok, P+R rendszerek kialakításának lehetőségei Győr területén

 

Gaál Bertalan:

- Közlekedési beruházások gazdasági értékelése

- Intermodális csomópont kialakításának lehetősége ... településen

 

Horváth Gábor:

- A Mosoni-Duna hajózási potenciáljának vizsgálata

- A balatoni személyhajózás menetrendjének felülvizsgálata és értékelése

- A víziközlekedés bevonásának lehetősége a győri közösségi közlekedésbe

 

Szabó Lajos:

- Fejpályaudvari szűk keresztmetszetek feltárása, különös tekintettel ezek feloldási lehetőségeire

- Párhuzamosságok vizsgálata a közösségi közlekedésben (adott területen)

- Kötöttpályás vidéki elővárosi forgalom súlyának növelési lehetőségei egy adott régió példáján keresztül

- Egy jelenleg üzemen kívül lévő személyforgalmi határátmenet újranyitási lehetőségének komplex vizsgálata

 

Közlekedési Tanszék Eseménynaptára

Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00

Tantárgyi tematika kereső

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!