Referenciák

A Közlekedési Tanszék kutatási területe sokrétű, átfogja a közlekedési rendszerek tervezésének, szervezésének teljes spektrumát, a pálya-jármű-ember hármas rendszerét. A legfontosabb kiemelt területek az alábbiak:

 • városi közforgalmú közlekedési rendszerek felmérése, értékelése, tervezése
 • közlekedési rendszerek modellezése, különös tekintettel a városi közforgalmú közlekedési rendszerekre
 • közlekedésbiztonság humán oldala, közlekedésre nevelés
 • kötött pályás szolgáltatások
 • közlekedés és település
 • közlekedési adatok feldolgozása, elemzése
 • mobilitásmenedzsment

A Közlekedési Tanszék munkatársai több kisebb-nagyobb kutatási feladatnak részesei, az alábbiakban azon projektek gyűjteménye látható, melyekben a Tanszék, mint kutatói kollektíva vett részt (a felsorolt projektekről, vagy más kutatási tevékenységről a ko@sze.hu címen kérhető további információ):

Nemzetközi projektek

 • SiEBaBWe (2012-2014)
   • Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági értékelése
   • CreatingtheFuture – Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési program 2007-2013
 • VKM AT-HU (2011-2014)
   • Határon átnyúló multimodális közlekedési modell fejlesztése
   • CreatingtheFuture – Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési program 2007-2013
 • GSP (2012-2013) EU7. Keretprogram
   • Galileo SignalPriority - közforgalmú közlekedési járművek előnyben részesítése jelzőlámpás csomópontoknál
   • (Európai Unió 7. Kutatásfejlesztési Keretprogram (FP7 2007-2013) által támogatott 277688-2 azonosítójú Galileo SignalPriority projekt)
 • MASCARA (2005-2007) Interreg IIIC
   • Rugalmas közlekedési rendszerek megvalósíthatósága több európai térségben (pl.: Győrben)
 • CONNECT (2003-2005) EU 6. Keretprogram
   • Rugalmas közlekedési tudásbázis felépítése
 • Az Osztrák – Magyar Fertő-térség fenntartható közlekedése (2003) Phare CBC Magyarország– Ausztria Program

Hazai projektek

 • Munkásszállítás optimalizálása az Audi Hungaria részére (2017)
 • Részvétel a „SmarterTransport” – Kooperációs közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása elnevezésű projektben (TAMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0012)
 • Részvétel a „Mobilitás és környezet” Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban elnevezésű projektben (TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003)
 • Városi közforgalmú közlekedési hálózatok összehasonlító értékelési módszerének kidolgozása és alkalmazása a tatabányai közforgalmú közlekedési hálózatra (2009)
 • Városi közforgalmú közlekedési szolgáltatás javításának lehetőségei Zalaegerszegre adaptált modell segítségével (2008)
 • Aprófalvas települési szerkezettel bíró térségek közforgalmú közlekedési kiszolgálására alkalmazható modellek kifejlesztése Baranya megye példáján (2008)
 • Mosonmagyaróvár és kistérsége közösségi közlekedésének felülvizsgálata és innovatív jellegű, egységes szemléletű korszerűsítése a gazdasági hatékonyság és a szolgáltatási színvonal javítása érdekében (2008)
 • Kecskemét megyei jogú város közúti forgalmi modellezése (2008)
 • A helyközi vonalhálózat dinamikus újratervezésére szolgáló új eljárás kifejlesztése, a hatékonyság és a szolgáltatási színvonal javítása érdekében (2008)
 • A rugalmas tömegközlekedési szolgáltatások alkalmazhatóságának elemzése a budapesti közlekedési szövetség területén különös tekintettel a kötöttpályás elővárosi közlekedésre (2007)
 • A vonalhálózati stratégia fejlesztése, a hozzá kapcsolódó információs rendszer fejlesztése a Vasi Volán ZRt-nél (2006)
 • Utasáramlási adatfelvétel elvégzése reprezentatív módszerrel Tatabánya helyi autóbuszhálózatán (2006)
 • A vonalhálózati stratégiát megalapozó forgalmi vizsgálat és elemzés Vas megye helyközi autóbuszközlekedésében (2005)
 • Négyhengeres Otto-motor gyártósor munkahely-automatizálási szimulációs modell (2005)
 • Győr agglomerációs közforgalmú közlekedésének tervtanulmánya (2004)
 • A tömegközlekedés fejlesztésének komplex hatásvizsgálata (2002)
 • Szombathely autóbuszállomás tanulmányterve (2002)
 • Mosonmagyaróvár autóbuszállomás elhelyezési tanulmányterve (2002)
 • Cementipari termékek logisztikai optimalizálását szolgáló programcsomag kidolgozása (2001)
 • A Nyugat-Dunántúli Régió nagyvárosaiban a tömegközlekedés prioritását biztosító intézkedési terv (2000)
 • Munkásszállító autóbuszjáratok tervezésére szolgáló programrendszer kidolgozása (1997)
 • Helyi tömegközlekedés üzemeltetési rendszerének megváltoztatása Veszprém városban (1995)
 • Tatabánya autóbuszállomás tanulmányterve (1995)
 • A városi tömegközlekedés támogatási kritérium-rendszere (1990)
 • Piaci viszonyok szélesítésének lehetôségei a személyszállításban (1989)
 • A Lenin úti felüljáró tömegközlekedési forgalomterhelésének hatásvizsgálata szakértôi vélemény a tömegközlekedési forgalomterelésről (1988)

Hazai városok helyi közforgalmú közlekedésének racionalizálásával foglalkozó munkák

 • Pécs Megyei Jogú Város helyi és helyközi közforgalmú közlekedési rendszerének összehangolási lehetőségei (2016)
 • Győr megyei jogú város helyi közforgalmú közlekedés vonalhálózatának és menetrendjének megújítása (2012)
 • Eger megyei jogú város helyi közforgalmú közlekedési vonalhálózatának és menetrendjének megújítása (2011)
 • Innovatív megoldások a forgalomcsillapított Zalaegerszegi belváros közforgalmú közlekedésének megszervezésére (2011)
 • Dunaújváros helyi tömegközlekedési szolgáltatásának fejlesztése komplex hatékonysági kritériumok alapján (2009)
 • Székesfehérvár város helyi tömegközlekedési szolgáltatásának javítása komplex hatékonysági kritériumok alapján (2008)
 • Győr Megyei Jogú Város tömegközlekedési koncepciója (2007)
 • Veszprém város helyi tömegközlekedési szolgáltatásának javítása komplex hatékonysági kritériumok alapján, (2007)
 • Várpalota Város helyi tömegközlekedési szolgáltatásának racionalizálása, fejlesztése (2007)
 • Gyöngyös Város helyi tömegközlekedési szolgáltatásának racionalizálása, fejlesztése (2007)
 • Tatabánya Megyei Jogú Város helyi tömegközlekedési szolgáltatásának fejlesztése (2007)
 • Pápa város helyi tömegközlekedési szolgáltatásának racionalizálása, fejlesztése (2006)
 • Eger Megyei Jogú Város közforgalmú helyi közlekedésének vizsgálata (2004)
 • Győr Megyei Jogú Város közforgalmú helyi közlekedésének vizsgálata (2004)
 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város közforgalmú helyi közlekedésének vizsgálata (2004)
 • Esztergom helyi autóbuszhálózatának átszervezése (2003)
 • Sopron város helyi közlekedésének forgalomfelvétele és értékelése (2002)
 • Győr város helyi közlekedésének forgalomfelvétele és értékelése (2002)
 • Győr közösségi közlekedés műszaki-gazdasági stratégiai tervkoncepciója (2001)
 • Győr megyei város közösségi közlekedésfejlesztési tervtanulmánya (1998)
 • Vác város helyi tömegközlekedés tervezése (1997)
 • Szombathely megyei jogú város tömegközlekedésének helyzetértékelése és fejlesztése (1997)
 • Vác város tömegközlekedésének helyzetértékelése és fejlesztése (1996)
 • Közösségi közlekedés helyzete és fejlesztési feladatai Győr városban (1996)
 • Veszprém város tömegközlekedésének helyzetértékelése és fejlesztése (1995)
 • Siófok város tömegközlekedésének helyzete, az önkormányzat és a közlekedési vállalat kapcsolata (1994)
 • Esztergom-Dorog térség autóbuszforgalmának átszervezése (1994)
 • Tatabánya város tömegközlekedésének helyzetértékelése és fejlesztése (1993)
 • Baja város tömegközlekedésének helyzetértékelése és fejlesztése (1993)
 • Győr város helyi tömegközlekedésének fejlesztése (1992)
 • Tata város helyi közlekedésének vizsgálata (1992)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!