Szabó Lajos

Szabó Lajos

1960 -

 

1960. szeptember 18-án született Szentesen. Általános és középiskoláinak elvégzése után, a Győri KTMF diákja lett. 1983-ban vasútüzemi üzemmérnök, 1994-ben a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen közgazda oklevelet szerzett. Posztgraduális képzés keretében vett részt a TU Dresden „Friedrich List” Fakultät für Verkehrswissenschaften különleges szakképzésében, ahol 1996-ban okleveles euromérnök diplomát szerzett. Német középfokú nyelvvizsgájának később is nagy hasznát vette.

 

1979-1980 között a MÁV Szentes Körzeti Üzemfőnökség dolgozójaként különböző munkakörökben dolgozott. A vasút iránti vonzalma egész élete során végig kísérte. Főiskolai oklevéllel a kezében 1983-1986 között is visszatért a MÁV Szentes KÜF szervezeti egységébe és magasabb minőségű beosztásokban tevékenykedett.

 

Az 1986. év fordulópontot jelentett pályafutásában. Úgy érezte, hogy a vasútüzemi mérnökképzés területén tudását és ambícióit jobban kamatoztathatja. Pályázatának pozitív elbírálása után a győri Távközlési és Műszaki Főiskola Vasútüzemi Tanszékének mérnöke lett. 1994-től főiskolai tanársegédként feladata a vasúti üzemtan és a vasúti informatika elméleti és gyakorlati oktatásában való részvétel volt. 1995-től a felnőttképzésbe is bekapcsolódott. Ennek keretében az Áruszállítási technológiák tantárgyi tematikáját dolgozta ki és önállóan végezte annak oktatását. 1997-ben feladatai bővültek az új Idegenforgalmi Szakirány programjának kialakításában és oktatásában való részvétellel. 2004-től a Vasúti Szakirány hallgatóinak gyakorlati képzését vezette a MÁV szimulációs oktatási kabinetjében. 2006-tól meghívott előadóként vállalt feladatokat a BKV Zrt. Forgalmi tisztképző tanfolyamán. 2010-től a felsőfokú vasúti menedzserek részére szervezett PQRS Vasúti Akadémián meghívott előadóként tevékenykedett. Nagy szerepe volt 2015 után, a közlekedési vállalatokkal (GYSEV Zrt., BKV Zrt., MÁV Zrt., VPE Kft., DBSH) megkötött Együttműködési megállapodások előkészítésében, a tantárgyprogramok egyeztetetésében. 2017-ben a tantervi reformhoz kapcsolódóan új tantárgyprogramok fejlesztésében vett részt. Mindemellett tervezési gyakorlatokat vezetett, amelyek tartalma a városi közösségi közlekedési hálózatok racionalizálási feladataihoz, a vasútvonalak technológiai- és kapacitásvizsgálatához, a vasúti átjárok biztonsági vizsgálatához kapcsolódtak. Ennek következtében bővültek tovább feladatai a közlekedési tudatformálás területeivel.

 

Kiemelten fontos volt számára a tanár-diák kapcsolat magas minőségi szintre történő fejlesztése. A hallgatók kezdeményezéseinek élére állt, rendezvényeiken rendszeresen részt vett és folyamatos kapcsolatot tartott a már végzett mérnökökkel és sikeres vezetőkkel. Személyében a hallgatók, felkészült, pontos, érdeklődésre számot tartó mondanivalóval rendelkező és lojális tanárt ismertek meg. Ezt tükrözik a hallgatók oktatókat jellemző szavazásai is.

Közlekedési Tanszék Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.

Tantárgyi tematika kereső

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!