Dr. Mátyus János

Dr. Mátyus János

1937 - 2019

 

Mezőtúron született. Általános és középiskoláit is az Alföldi régióban végezte.

A Budapesti Műszaki Egyetemen közlekedésmérnöki diplomát, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen okleveles közgazdász-mérnök diplomát, a BME Közlekedésmérnöki Karon doktori fokozatot szerzett.

 

A vasúti szakma iránti érdeklődése már fiatalkorban jelentkezett. Számos MÁV szakvizsgát tett, amelyek birtokában forgalmi és kereskedelmi munkakörökben dolgozhatott. Elvégezte a Vasúti Tisztképző Intézet tiszti tanfolyamát, ami feljogosította operatív forgalmi irányítói munkakörök betöltésére. Az egyetemi végzettséggel vasúti mérnökként folytatta tevékenységét. Alkalmasságát folyamatosan bizonyította, ezért Kecskemét vasútállomáson vezetőmérnöki kinevezést kapott.

 

1973. évben, nyílt pályázat elnyerésével, főiskolai adjunktusként nyert felvételt a KTMF Vasútüzemi Tanszékre. Később főiskolai docens kinevezést kapott. Főiskolai munkaviszonya kezdetétől a Vasúti üzemszervezés c. tantárgyakat oktatta mind a nappali, mind a levezető tagozaton. A Vasútüzemi Szak tanterveinek és tantárgyprogramjainak végleges kialakítása is személyéhez kötődik. Részt vett a Vasútüzemi laboratórium oktatásában. A szükséges oktatási dokumentumok iránymutatásai szerint készültek el. A Vasútüzemi Tanszék rangidős oktatójaként folyamatosan szerepet vállalt a Tanszék kutató-fejlesztő munkájában. Több téma kidolgozásánál témavezetőként működött közre. Számos szakkönyv, főiskolai jegyzet szerzője és társszerzője. Közel nyolcvan tudományos publikációja jelent meg (ideértve a kutatási zárójelentéseket és tanulmányokat is).

 

Főiskolai docensként, MÁV mérnök-főtanácsosként vonult nyugállományba, azonban még több mint tíz évig dolgozott az egyetemi oktatás és a kutatás-fejlesztés területén.

 

Egyetemi munkaviszonyának megszűnése után a Trans-Plan Közlekedési Informatikai és Logisztikai Kft-nél folytatta tevékenységét. A gazdasági társaság szakmai projektigazgatója volt.

 

Tagja a Magyar Mérnöki Kamarának, az Igazságügyi Szakértői Kamarának. Szakértői és vezető tervezői tevékenysége jelentős volt.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!