Bevezetés

Bevezetés

A Közlekedéstan című tárgy célja, hogy a közlekedésmérnök-képzésben áttekintést adjon a leendő mérnököknek a közlekedés alapfogalmairól, fő folyamatairól és jellemzőiről, fejlődéséről, nemzetgazdasági és nemzetközi szervezeteiről és kapcsolatairól, a közlekedési alágazatok sajátosságairól, azok időszerű kérdéseiről, stb. annak érdekében, hogy a szakos hallgatók bizonyos ágazati alapismeretekkel rendelkezzenek addig is, amíg az egyes szaktárgyakban mélyebb ismeretekre tesznek szert. A tárgy a közlekedéshez való kötődést kívánja elősegíteni átfogó ágazati szemlélet nyújtásával, a szakmai műveltség megalapozásával.

A tárgyban közölt ismeretanyag a tanulmányok során a későbbiekben az egyes szaktárgyakban jóval részletesebben és mélyebben ismét megjelenik. Ennek ellenére igen fontosnak tartom, hogy közlekedési szakos hallgatóink már tanulmányaik kezdetén elsajátítsák az itt közölt ismereteket. A jegyzet anyagát természetesen a tárgy előadásai kiegészítik, egyes részeiben aktualizálják, s konkrét példákkal, számszerűségekkel illusztrálják.

A jegyzet összeállításánál támaszkodtam a korábban készült hasonló anyagokra, azok között is elsősorban a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán Dr. Rab Károly szerkesztésében 1981-ben megjelent Közlekedési és postai ismeretek I. című színvonalas jegyzetre, valamint Magyar István: Közlekedéstan I. című kiváló jegyzetére, amely a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán a Műegyetemi Kiadó gondozásában legutóbb 1999-ben jelent meg . Utóbbi az ott oktatott hasonló című tárgy 1. félévének tananyaga. Az itt közölt jegyzet azonban tartalmában bővebb annál, aminek oka a két intézmény különböző képzési irányából adódik. A budapestitől eltérően ugyanis Győrött nem kerül sor közlekedés-gépész képzésre, így ebben az alapozó tárgyban sem szerepelnek gépészeti ismeretek, amelyek ott a 2. félévi anyagban szerepelnek.

Ugyanakkor jegyzetünk ágazati részében viszonylag nagy teret szenteltünk az egyes közlekedési szakterületek időszerű kérdéseinek felvázolására. Ezen anyagrészek összeállításánál a legfrissebb szakértői és kutatási eredmények dokumentumaira támaszkodtunk. Bár ezek a problémák idővel változnak, mégis fontosnak tartom, hogy a leendő mérnökök – főként az egyetemi szintű oktatásban – kellő időben felfigyeljenek a közlekedési szakma aktuális gyakorlati kérdéseire, s ezáltal talán fokozott figyelemmel kísérjék azokat. Reményeim szerint ez is hozzájárul az elméleti és gyakorlati ismeretek egységének kialakításához.

A jegyzet viszonylag kevés táblázatot és számszerű adatot tartalmaz. Ezek bővebb köre és naprakész értékei, valamint az illusztratív ábrák, grafikonok az előadásokon segítik az tananyag elsajátítását. A jegyzet végleges szerkezetének és szövegének kialakításáért, pontosításáért köszönetet mondok Dr. Magyar István lektornak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docensének, aki rendkívül alapos munkájával, tanácsaival jelentős mértékben hozzájárult az anyag tartalmi és didaktikai színvonalának emeléséhez.

Győr, 2002. szeptember

Dr. Kovács Ferenc

egyetemi tanár

Közlekedési Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55

Tantárgyi tematika kereső

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!