Zádori Zoltán

Zádori Zoltán

1932 – 2018

 

Rákospalotán nőtt fel, ahol iskoláit is végezte. Felsőfokú tanulmányait 1951-ben a Szolnoki Közlekedési Egyetem Vasútüzemi szakán kezdte meg.

 

Egyetemi évei alatt, 1954-ben, jelentkezett tényleges vasúti szolgálatra. Pályafutását forgalmi szolgálattevőként kezdte. Szinte valamennyi forgalmi beosztásban dolgozott. Szakmai tevékenységében meghatározó volt, hogy 1964-ben a MÁV Budapesti Igazgatósága III. Forgalmi Osztálya vezetőhelyettesének nevezték ki. Beosztását 1985-ig látta el. Szakértő, elkötelezett, fegyelmezett vasutas és vezető volt. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el.

 

A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Vasútüzemi Tanszékének oktatójaként vett részt a felsőfokú vasútüzemi szakemberképzésben. Kutatás-fejlesztési munkája a Vasúti Tudományos Kutató Intézethez és több felsőoktatási intézményhez kötötte.

 

Személyiségében harmonikus egységet alkottak a vasút iránti elkötelezettsége, a feladatok megoldásának feltétlen szándéka, a pontosság, a megbízhatóság, a minőségi munkára való törekvés, a humanizmus, mások tiszteletben tartása, a közvetlenség, a segítőkészség, a derű és jóindulat.

 

A rendszerváltás után MÁV főtanácsosként vonult nyugállományba. Nyugdíjas évei alatt is nyitott volt az új kihívásokra adott válaszok kidolgozásában történő közreműködésre.

Közlekedési Tanszék Eseménynaptára

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 21. - 2020. február 22.
Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00
Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.

Tantárgyi tematika kereső

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!