Gelányi Gyula

Gelányi Gyula

1943 -

 

1943-ben született Nagymaroson. Itt végezte általános iskolai tanulmányait. Középiskolásként 1961-ben kapott technikusi oklevelet Budapesten, a Villamosenergiaipari Technikumban. Egyetemi diplomáját 1968-ban a BME Villamosmérnöki Karának Erősáramú Szakán, munkavédelmi szakmérnöki oklevelét posztgraduális képzés keretében 1977-ben szerzett.

 

A diploma megszerzése után a MÁV biztosítóberendezési szakszolgálatainál, az ország különböző régióiban tevékenykedett. Gyakorlati tapasztalatait az automatizálás és a biztosítóberendezések tervezése és üzemeltetése területén ez idő alatt szerezte. Nagy szakismerettel jellemezhető mérnöki pályafutása, számos munkahelyen, 42 éven keresztül tartott.

 

1974-ben oktatói pályázat elnyerésével, az akkor éppen első üzemmérnöki évfolyamait indító, Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Távközlési és Biztosítóberendezési Tanszékén helyezkedett el. Oktatói tevékenysége során többek között az Anyagtechnológia, Elektrotechnika, Vasúti biztosítóberendezések, Vasútüzemi ismeretek (gyakorlatok), Áramellátás és Munkavédelem tantárgyak oktatását végezte. 1976 és 1982 között jelentős szerepet vállalt a Biztosítóberendezési-, továbbá Modellvasúti laboratóriumok tervezésében és kivitelezésében. 1982-ben főiskolai adjunktusként került a Vasútüzemi Tanszékre. Áthelyezését a Vasútüzemi szakon elindult vasúti biztosítóberendezésekkel kapcsolatos képzés személyi feltételeinek megteremtése és a Vasútüzemi laboratórium gyakorlati képzésében történő részvétel indokolta. A modellvasút a későbbiekben az üzemeltetés oldaláról is nagy kihívások elé állította a tanszéket. A kapcsolódó műszaki feladatok megoldásában kreatív módon és eredményesen vett részt. Hallgatói megbízható tudású, becsületes, lelkiismeretes és sportszerető oktatónak ismerték meg. Sportszeretete indokolta a KTMF sportéletében való jelentős szerepvállalását. Több mint tíz éven keresztül a Labdarúgó Szakosztály vezetője, a sportköri elnökség tagja és a Testnevelési Tanszék munkájának állandó külső támogatója volt.

 

1986-ban szaktudása és kiváló vasúti kapcsolatai révén a MÁV Vezérigazgatóságon dolgozhatott tovább biztosítóberendezési szakértő beosztásban. Különleges szakterülete a vasúti távközlő és biztosítóberendezések szünetmentes energiaellátása volt. A vasútnál és a vasúti szakképzésben eltöltött több évtizedes tevékenysége méltán váltotta ki vezetőinek elismerését. 2004-ben vonult nyugállományba.

 

Nyugdíjba vonulása után helyezkedett el a PowerQuattro Kft gazdasági társaságnál. Főmérnöki kinevezése mellett fontos szempont volt számára, hogy ismét - az általa kedvelt szakterülettel – a szünetmentes energiaellátó berendezések tervezésével kerülhetett kapcsolatba.

 

2012-2017 között a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Tanúsítási Igazgatóságán, a Notify Body szervezet tagjaként, vasúti biztosítóberendezési tanúsítási szakértőként tevékenykedett.

Közlekedési Tanszék Eseménynaptára

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.

Tantárgyi tematika kereső

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!