Dr. Szily István

Dr. Szily István

1943 -

 

1943-ban Devecserben született. Az általános iskola elvégzése után 1961-ben érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban. 1962-ben felvételt nyert Budapesten, az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Közlekedés Üzemmérnöki Karára. 1967-ben itt végzett okleveles közlekedésmérnökként. 1972-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles közlekedéskibernetika és automatika szakmérnök oklevelet szerzett. 1987-ban sikerrel védte meg egyetemi doktori értekezését a BME-n. Doktori értekezésének témája „Az optimalizálás módszerének továbbfejlesztése a mozdonyfelhasználás tervezésében”.

 

Érdekelte a vasút. Már fiatalon, a gimnázium elvégzése után, munkára jelentkezett Szombathely vasútállomáson, ahol egy évet dolgozott vonatfelvevő munkakörben. 1967 és 1977 között a MÁV Szombathelyi Vasútigazgatóság Üzemszervezési Önálló Csoport munkatársaként dolgozott. Fő tevékenysége volt a vasútigazgatóság valamennyi szakterületének átvilágítása és javaslattétel a szervezet munkafolyamatainak korszerűsítésére.

 

1977-től nyugdíjazásáig tevékenykedett győri KTMF Vasútüzemi Tanszékén, később a jogutód Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszékén. Egyetemi adjunktusként több tantárgy oktatásában vett rész: Közlekedéstan, Közlekedéstechnika, Vasúti üzemtan, Közlekedési operációkutatás, Szállítástervezés és üzemirányítás. Előadásai és gyakorlatai szívesen látogatott foglalkozások voltak a hallgatók részéről. Hosszú éveken át szervezte, irányította és felügyelte a Közlekedéstörténet, Technikatörténet és Légiközlekedés tantárgyak oktatását.

 

Két szakkönyv társszerzője volt: Vasúti üzemtan - vasútállomások technológiája (vasúti szakkönyv, 1994), Közlekedéstechnika II. (egyetemi szakkönyv, 1999). Számos egyetemi jegyzetet írt, ill. azokban társszerzőként működött közre: Alkalmazott operációkutatás (1980), A műszaki fejlesztés üzemviteli kérdései (1986), Vasúti teherkocsi gazdálkodás (1993), Döntéselőkészítés I-II. (1995), Vasúti üzemtan II. (2006). Több folyóiratcikket közölt és szakmai előadást tartott, elsősorban a vasúti teherkocsi gazdálkodás fejlesztése és a vontatójármű-felhasználás tervezési módszerének korszerűsítése tématerületeken. Egyetemi kutató munkája eredményeként több kutatási zárójelentést készített. Ezek fő témakörei a MÁV elegytovábbítási alrendszereinek fejlesztéséhez továbbá a vállalati termelési-értékesítési logisztikai rendszerek optimalizáló modelljének kidolgozásához kapcsolódtak.

 

Vezetői, kollégái és hallgatói felkészült, kötelességtudó, együttműködő és barátságos munkatársnak ismerték meg. Szakmai tevékenységét számos elismeréssel fejezte ki az intézmény vezetése.

 

1995-től az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriumi titkári teendőit látta el.

Közlekedési Tanszék Eseménynaptára

SmartMan Festival a Széchenyi István Egytemen 2024. március 6. 10:00 - 16:00
Apátúr Sörház - Sörfőzde látogatás 2024. március 12. 18:00 - 20:00
Apátúr Sörház - Sörfőzde látogatás 2024. március 27. 18:00 - 20:00
NFI Filmklub - Tősér Ádám: Blokád 2024. április 2. 18:00 - 20:00

Tantárgyi tematika kereső

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!