Dr. Fenyves László

1955 –

1955. április 11-én született Budapesten. Itt végezte el az általános iskolát és a Vasútforgalmi Szakközépiskolát, amely egyben vasúti pályafutását is megalapozta. 1979-ben a BME Közlekedésmérnöki Karon, közlekedésmérnöki diplomát szerzett. 1985-ben „Szimulációs eljárások alkalmazási lehetőségei a vasútüzemi folyamatok elemzésében és tervezésében” c. doktori értekezését sikerrel védte meg, amely alapján a BME Közlekedésmérnöki Karon doktori fokozatot szerzett.

Sokrétű és gazdag szakmai tevékenysége keretében, 1979-ben a MÁV Budapest-Ferencváros üzemmérnöke lett. Feladata a rendező pályaudvari technológia üzemeltetése volt. Irányítása alatt zajlottak a rendező pályaudvari folyamatos sebességszabályozás (DOWTY) bevezetése előtti első tesztek. 1983-ban a MÁV Forgalmi Szakosztály menetrendtervezőjeként vett részt a menetrend szerkesztői tevékenység számítógépen történő megvalósításában. 1986-ban MÁV áruszállítási információs rendszerét (SZIR) előkészítő projekt funkcionális vezetőjeként tevékenykedett. Később vezető forgalmi szakértőként működött közre a MÁV forgalmi fejlesztéseiben. A rendező pályaudvari tervezetkészítés vezetője volt. Sikerrel képviselte a MÁV-ot a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) szolgálati hely adatbázisának további fejlesztésében. 1992-ben funkcionális projektvezetői megbízást kapott a SZIR fejlesztő projektben, majd 1996-tól a SZIR üzemeltetés funkcionális menedzsere volt. Mindemellett ellátta a MÁV képviseletét a nemzetközi vasúti adatcserében (UIC HERMES felhasználói csoport). 2001-ben nevezték ki a MÁV Forgalmi Főosztály osztályvezetőjének. Felelősségi körébe tartozott a forgalmi fejlesztések irányítása és a forgalmi szakterület nemzetközi kapcsolatainak működtetése. 2003-ban a SZIR üzemeltetés fő koordinátora és egyben a forgalmi-informatikai fejlesztések irányítója lett. Utóbbi megbízatása értelmében szakmai feladatai és tevékenységei közé tartozott:

-     a FOR projekt vezetőjeként annak szervezése és irányítása;

-     a FOR projekt fejlesztése, tesztelése és bevezetése;

-     alprojekt vezetőként a Pályahasználat Számlázási és Statisztikai rendszer (PASS2) kifejlesztése és üzemeltetése;

-     forgalmi-informatikai területen a MÁV képviselete az UIC-on kívül európai szervezetekben (Community of European Railway and Infrastructure Companies, Rail Net Europe);

A vasúti információs rendszerekkel és általános közlekedési témákkal összefüggően számos tanulmányúton gyűjtött tapasztalatokat (Canadian National Railway, Jugoslovenske Železnice, Deutsche Bundesbahn, a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökség szervezésében). 1997-ben az Európai Vasúti Oktatási Központ által rendezett, „a szabad árufuvarozási útvonalak kialakításáról” elnevezésű szemináriumon vett részt. Nemzetközi vasúti konferenciák meghívott előadójaként járt többek között Szlovéniában, Svédországban, Oroszországban.

Meghívott külső oktatóként tanított a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Széchenyi István Egyetem jogelőd intézményében (KTMF). Számos hazai szaklapban megjelent cikk szerzője. 1991-ben a vasúti áruszállítási folyamatokról készített egyetemi jegyzetet. 1977. óta tagja a Közlekedéstudományi egyesületnek, 2006-tól a Vasútüzemi Szakosztály titkára, majd 2010-től elnöke.

A közlekedés, a vasút, az oktatásügy javára végzett magas minőségű munkásságáért számos kitüntetésben és dicséretben részesült. 1997-ben  A Vasút Szolgálatáért kitüntetés ezüst fokozatát, 2004-ben a KTE ezüstjelvényt, 2009-ben a KTE aranyjelvényt, 2012-ben a KTE Kerkápoly Endre díjat és 2018-ban a Baross Gábor díjat kapta meg.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!