Diplomunka témák

1. Vasúti pálya (részhálózat, vonal) teljesítőképességének vizsgálata
2. Vasútállomás átbocsátóképességének (kapacitásának ) vizsgálata
3. Vasútállomás technológiai folyamatának tervezése, fejlesztése
4. Rendezőpályaudvar technológiai folyamatának tervezése, fejlesztése
5. A vasúti- és kapcsolódó üzem termelési folyamatának összehangolása
6. A vasútüzem irányításának fejlesztése
7. Az ERTMS/ETCS fejlesztésének és alkalmazásának vizsgálata
8. A vasútüzembiztonság színvonalának javítása
9. Vasúti átjárók biztonságának javítása
10.Vasútbiztonsági vizsgálatok (forgalombiztonság, objektumőrzés, áruvédelem
11. A közlekedésbiztonság helyzetének vizsgálata (ország, régió, megye, térség, település)
12. Közúti csomópont átépítésének közlekedésbiztonsági hatásvizsgálata
13. A közlekedésbiztonság fejlesztése mesterséges intelligencia alkalmazásával
14. Gyakorlati módszerek a közlekedésbiztonság javítására
15. A járművezetőképzés rendszerének fejlesztése
16. Személygépjármű-vezetők által okozott balesetek csökkentésének lehetőségei
17. Gyalogosok által okozott balesetek csökkentésének lehetőségei
18. Aktív biztonságelemek alkalmazásának vizsgálata
19. Passzív védőeszközök alkalmazásának vizsgálata
20. A közlekedésre nevelés módszereinek fejlesztése
(Témavezető: Arató Károly)

21. Járműfejlesztések hatása a közösségi közlekedés minőségi paramétereire
22. Teherkocsik megfelelőségi vizsgálata az igények, illetve rakományok szempontjából, az átépítés indokai és lehetőségei
23. Közúti kötöttpályás járműpark [villamos (Combino), troli, metró], üzemeltetési tapasztalatainak elemzése, fenntartási rendszerének fejlesztése
24. Vasúti kötöttpályás járműpark [FLIRT, DESIRO,TAURUS) üzemeltetési tapasztalatainak elemzése, fenntartási rendszerének fejlesztése
25. Vasúti elővárosi közlekedés rendszerének vizsgálata, különös tekintettel a járművek üzemi paramétereire
26. Gépjárművek üzemviteli rendszerének vizsgálata és korszerűsítése
27. Multimodális közlekedés járműtechnikai vonatkozásai
28. Jármű-fenntartási tevékenységek informatikai megalapozása és informatikai támogatása
29. Elektronikus járműkönyv, elektronikus fődarab-könyv létrehozása
30. Járműfenntartás anyagellátása és anyagnyilvántartása
31. Üzemkészség alapú járműfenntartási rendszer bevezetésének feltételei adott közlekedési társaságnál (pl.: MÁV-Start)
32. MFG/pro integrált irányítói rendszer berendezésének tapasztalatai a MÁV-Gépészeti ZRt-nél
33. Jármű telephelyek fejlesztési szempontjai és üzemi technológiái
34. Minőségirányítás a járműfenntartásban
35. Elektronikus menetrend vasúti járműveken
36. MFB rendszer bevezetése a MÁV járműveken
37. Emeletes vasúti kocsik az elővárosi közlekedésben
38. Railjet és más emelt sebességű konfigurációk az EU vasúti hálózatán
(Témavezető: Dr. Zvikli Sándor)

39. Egy város közforgalmi közlekedése (felmérés, elemzés, javaslatok)
40. Tarifarendszer kritikai elemzése adott városban, területen
41. Az autóbuszvezetők foglalkoztatási feltételei és a forgalomszervezés hatékonysága közötti összefüggés vizsgálata egy kiválasztott közlekedési szolgáltatónál
42. Forgalomirányítás és utasinformációs rendszer fejlesztése
43. A közlekedési eszközök és alágazatok integrációja, helyzetelemzés, lehetséges megoldások
44. Az üzemanyaggazdálkodás elemzése, fejlesztése egyes közlekedési szolgáltatónál
45. A marketing szerepe, módszerei a közforgalmú közlekedésben
46. Adott területen a közforgalmú közlekedés prioritásának érvényesülése
47.  közlekedési szolgáltatási (DRT) tervezése adott térségen
48. Mozgásukban korlátozottak mobilitási problémái, megoldási lehetőségek
49. Car-sharing és car-pooling rendszerek értékelése, tervezése
(Témavezető: Dr. Prileszky István)

50. Az utastájékoztatási- és információs rendszer korszerűsítése
51. A forgalomirányítás korszerűsítése
52. Helyközi autóbuszpályaudvar korszerűsítése
53. A helyközi közlekedés biztonságának javítása
54. A jegy- és bérletrendszer korszerűsítése
55. A trolibuszközlekedés bevezetésének lehetősége
56. Adott város parkolási rendszerének fejlesztése
57. A közösségi közlekedés előnyben részesítése
58. A villamosközlekedés helyzete és fejlesztési lehetőségei adott helyszínen
59. A "randevú elv" bevezetésének lehetőségei adott helyszínen
60. A közlekedési szövetség kialakításának lehetősége adott helyszínen
61. A veszteséges autóbuszjáratok felülvizsgálata, kiküszöbölésének lehetőségei
62. Adott város közlekedésbiztonsági helyzetének javítása
63. A kerékpárút-hálózat fejlesztése
64. Adott város ipari parkjának közösségi közlekedéssel történő kiszolgálása
(Témavezető: Dr. Fülöp Gábor)

65. Vágánykapcsolatok átalakításának hatása a személypályaudvar üzemére
66. Tisztítási és üzemi technológiák összehangolása a személypályaudvaron
67. A személypályaudvar optimális üzemi technológiájának kidolgozása
68. A tároló pályaudvari technológiát lefedő vágányhálózat kialakítása
69. Az elővárosi- és a távolsági forgalom összehangolása az agglomerációban
70. A mellékvonali racionalizáció hatásai a forgalom lebonyolíthatóságára
(Témavezető: Szabó Lajos)

71. Lehetőségek és módszerek a közúti közlekedési balesetek valós számának (underreporting) meghatározására (A rendőrségi és egészségügyi adatbázisok összekapcsolási, elemzési lehetőségei)
72. A 2008. évi intézkedések és jogszabályi változások hatása a közúti balesetek számára és súlyosságára Magyarországon. A továbbfejlesztés lehetőségei a nemzetközi összehasonlítás tükrében
73. A magyar közlekedésbiztonsági akcióprogram elemzése az EU megfelelő dokumentumai (Fehér Könyv, Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2020-ig) alapján. Javaslatok kidolgozása a program továbbfejlesztésére
(Témavezető: Dr. Holló Péter)

74.  Rugalmas közlekedési rendszerek bevezethetősége egy kiválasztott térségben
75.  (Közösségi) közlekedési rendszerek vizsgálata és fejlesztése közlekedéstervező     programcsomag segítségével
76. Mátrix korrekciós eljárás fejlesztése Visum közlekedéstervező rendszerhez
77. Közúti csomópontok vizsgálata és fejlesztése közlekedésszimulációs programcsomag segítségével
78. Helyi, helyközi közösségi közlekedés integrálási lehetőségei egy kiválasztott térségben
79. Szentendre közlekedési nehézségeinek megoldási lehetőségei (építés, szervezés)
(Témavezető: Dr. Horváth Balázs)

80. Független pályavasúti szervezet létrehozásának szükségessége és lehetősége Magyarországon
81. A gazdasági válság hatása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére
82. A közútfenntartási igények és lehetőségek X megyében
83. A kisforgalmú vasútvonali teljesítmények autóbusszal való kiváltásának ehetősége X térségben
84. A vasúti árufuvarozási piac szerkezetének változása Magyarországon az lmúlt évtizedben
(Témavezető: Dr. Kovács Ferenc)

85. Az ütemes menetrend fokozatos bevezetése és az utasszám növekedés kapcsolata különös tekintettel a budapesti elővárosi forgalomra
86. Integrált elővárosi közlekedés kialakításának elvei és gyakorlata, és korszerű kialakítása nagyvárosi vonzáskörzetben
87. Vontatójármű- és szerelvényforduló tervezés módszerének fejlesztése a MÁV gyakorlatában
(Témavezető: Dr. Szily István)

88. GPS felhasználási területei a vasúti közlekedésben
89. Kis forgalmú vasúti mellékvonalak irányítása GPS segítségével
90. Parkolásirányítási rendszer bevezetése X városban
91. X város utastájékoztatási rendszerének felülvizsgálata, korszerűsítése
92. Intelligens eszközök alkalmazása a közlekedésben
(Témavezető: Horváth Richárd)

93. Győr vízi közlekedésének fejlesztési lehetőségei
94. A dunai áruszállítási potenciál feltárása Magyarországon
95. Kikötők hajóforgalmi adatainak összehasonlító elemzése, értékelése
(Témavezető: Horváth Gábor) 

96. A kötöttpályás közszállítási színvonal-fejlesztési politika alapelvei és -elemei egy adott közlekedési vállalat példáján
97. A kötöttpályás közszállítási színvonal-elégedettségi politika alapelvei és -elemei egy adott közlekedési vállalat példáján
98. A vasúti közszállítás hazai regionalizálásának koncepcionális alapelvei és -elemei
(Témavezető: Dr. Rixer Attila)

Közlekedési Tanszék Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 23. 00:00 - 2018. november 24. 01:00
Szenátusi ülés 2018. november 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2018. november 28.

Tantárgyi tematika kereső

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!